Stoughton Opera House celebrates 120 years

A Stoughton staple is celebrating its 120th anniversary.